Политика за поверителност

Дата на влизане в сила: 18 януари 2019 г.


Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd („нас“, „ние“ или „наш“) управлява уебсайта bul.winjetauto.com (наричан по-долу „Услугата“).

Тази страница ви информира за нашите политики относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата услуга, и изборите, които сте свързали с тези данни.

Ние използваме вашите данни за предоставяне и подобряване на Услугата. Използвайки Услугата, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в настоящата Политика за поверителност, термините, използвани в тази Политика за поверителност, имат същите значения като в нашите Общи условия, достъпни от bul.winjetauto.com

Определения

 • Обслужване

  Услугата е уебсайтът bul.winjetauto.com, управляван от Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd

 • Лични данни

  Лични данни означава данни за жив индивид, които могат да бъдат идентифицирани от тези данни (или от тази и друга информация или у нас, или е вероятно да влязат в наше притежание).

 • Данни за употреба

  Данните за използване са данни, събрани автоматично или генерирани от използването на Услугата, или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещението на страницата).

 • Бисквитки

  „Бисквитките“ са малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

 • Контролер на данни

  Администратор на данни означава физическото или юридическото лице, което (самостоятелно или съвместно или съвместно с други лица) определя целите, за които и начина, по който дадена лична информация се обработва или ще бъде обработена.

  За целите на тази Политика за поверителност ние сме Администратор на лични данни.

 • Обработващи данни (или доставчици на услуги)

  Обработващ данни (или Доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Администратора на данни.

  Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

 • Субект на данни (или потребител)

  Субект на данни е всяко живо лице, което използва нашата услуга и е обект на лични данни.

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да Ви предоставим и подобрим нашата Услуга.

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използваме нашата услуга, може да поискаме да ни предоставите определена информация, която може да ви идентифицира лично, която може да се използва за връзка с вас или за идентифициране („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Имейл адрес

 • „Бисквитки“ и данни за употребата

Можем да използваме вашите лични данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да представлява интерес за вас. Можете да се откажете от получаването на каквото и да е или всички тези съобщения от нас, като се свържете с нас.

Данни за употреба

Ние също така можем да събираме информация за начина на достъп и използване на Услугата („Данни за използване“). Тези данни за употреба могат да включват информация като адреса на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), типа браузър, версията на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часа и датата на вашето посещение, времето, прекарано в тях страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни за проследяване и бисквитки

Използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в нашата Услуга и съхраняваме определена информация.

„Бисквитките“ са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Други технологии за проследяване също се използват като маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемете бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки. Ние използваме сесийни бисквитки, за да управляваме нашата услуга.

 • Предпочитани бисквитки. Използваме бисквитки за предпочитания, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.

 • Бисквитки за сигурност. За целите на сигурността използваме бисквитки за сигурност.

Използване на данни

Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd използва събраните данни за различни цели:

 • Да предоставяме и поддържаме нашата услуга

 • За да ви уведомим за промени в нашата услуга

 • За да ви позволи да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато решите да го направите

 • За предоставяне на поддръжка на клиенти

 • Да събираме анализ или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга

 • За наблюдение на използването на нашата услуга

 • За откриване, предотвратяване и разрешаване на технически проблеми

 • За да Ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които ние предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или сте попитали, освен ако не сте решили да не получавате такава информация

Правно основание за обработка на лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕИП), Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd правното основание за събиране и използване на личната информация, описана в тази Политика за поверителност, зависи от личните данни, които събираме, и конкретния контекст, в който ги събираме.

Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd може да обработва вашите лични данни, защото:

 • Трябва да изпълним договор с вас

 • Вие ни дадохте разрешение да го направим

 • Обработката е в наши законни интереси и не е заменена от вашите права

 • За да се съобразим със закона

Запазване на данни

Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd ще запази Вашите Лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите Лични данни до степен, необходима за спазване на нашите законови задължения (например, ако от нас се изисква да съхраняваме Вашите данни, за да се съобразят с приложимите закони), да разрешим спорове и да приложим нашите правни споразумения и политики.

Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd също така ще запази данните за използване за целите на вътрешния анализ. Данните за употреба обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата услуга, или ние сме законово задължени да ги съхраняваме за по-дълги периоди.

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена - и поддържана на - компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези във вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън Китай и решите да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително Лични данни, в Китай и ги обработваме там.

Вашето съгласие с тази Политика за поверителност, последвано от изпращането на такава информация, представлява вашето съгласие за този трансфер.

Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че данните ви се третират по сигурен начин и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се извърши прехвърляне на личните ви данни в организация или държава, освен ако няма подходящ контрол, включително сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Бизнес сделка

Ако Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd участва в сливане, придобиване или продажба на активи, вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ние ще предоставим известие преди Вашите Лични данни да бъдат прехвърлени и да станат обект на друга Политика за поверителност.

Разкриване на информация за прилагане на закона

При определени обстоятелства от Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd може да се изиска да разкрие Вашите Лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от публични органи (например съд или държавна агенция).

Правни изисквания

Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd може да разкрие Вашите Лични данни добросъвестно, че такова действие е необходимо за:

 • За спазване на законово задължение

 • За защита и защита на правата или собствеността на Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd

 • За предотвратяване или разследване на евентуални неправомерни действия във връзка с Услугата

 • За защита на личната безопасност на потребителите на Услугата или обществеността

 • За защита срещу юридическа отговорност

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, ние не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Нашата политика относно сигналите „Не проследявай“ съгласно Закона за защита на Калифорния онлайн (CalOPPA)

Не поддържаме Do Not Track ("DNT"). Do Not Track е предпочитание, което можете да зададете във вашия уеб браузър, за да информирате уебсайтовете, че не искате да бъдат проследявани.

Можете да активирате или деактивирате Do Not Track, като посетите страницата Предпочитания или Настройки на вашия уеб браузър.

Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните. Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, измените или ограничите използването на вашите лични данни.

Ако искате да бъдете информирани какви лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

 • Правото на достъп или информацията, която имаме за вас. Винаги, когато е възможно, можете да осъществите достъп или да поискате изтриване на Вашите Лични данни директно в раздела за настройки на Вашия акаунт. Ако не можете сами да извършите тези действия, моля, свържете се с нас, за да ви помогнем.

 • Правото на коригиране. Имате право да коригирате информацията си, ако тя е неточна или непълна.

 • Правото на възражение. Имате право да възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни.

 • Правото на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на вашата лична информация.

 • Право на преносимост на данните. Имате право да получите копие от информацията, която имаме за вас, в структуриран, машинно четим и често използван формат.

 • Правото на оттегляне на съгласието. Също така имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd разчита на вашето съгласие да обработва вашата лична информация.

Моля, обърнете внимание, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашите лични данни. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Доставчици на услуги

Можем да наемем фирми и физически лица на трети страни, за да улесним нашата Услуга („Доставчици на услуги“), да предоставяме Услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с Услугата, или да ни помагаме в анализа на начина, по който се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до Вашите Лични данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и са длъжни да не ги разкриват или използват за каквито и да било други цели.

Анализ

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.

 • Google Analytics

  Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

  Можете да се откажете от това, че сте направили активността си в Услугата достъпна за Google Analytics, като инсталирате добавката за браузър за отказване на Google Analytics. Добавката пречи на JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Analytics за активността на посещенията.

  За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата на Google за поверителност и условия: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Поведенчески ремаркетинг

Guangdong Taiyao Automobile Technology Co., Ltd използва услуги за ремаркетинг, за да Ви рекламира на уебсайтове на трети страни, след като сте посетили нашата Услуга. Ние и нашите трети страни доставчици използваме бисквитки, за да информираме, оптимизираме и показваме реклами въз основа на вашите предишни посещения в нашата услуга.

 • Google Ads (AdWords)

  Услугата за ремаркетинг на Google Ads (AdWords) се предоставя от Google Inc.

  Можете да се откажете от Google Analytics за дисплейно рекламиране и да персонализирате рекламите в дисплейната мрежа на Google, като посетите страницата с настройки на Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

  Google също препоръчва да инсталирате добавката за браузър за отказване на Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - за вашия уеб браузър. Добавката за браузър за отказване на Google Analytics предоставя на посетителите възможността да предотвратяват събирането и използването на данните им от Google Analytics.

  За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата на Google за поверителност и условия: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Поверителност на децата

Нашата услуга не се обръща към лица на възраст под 18 години („Деца“).

Ние не събираме съзнателно лична информация от лица на възраст под 18 години. Ако сте родител или настойник и сте наясно, че Вашето Дете ни е предоставило Лични данни, моля, свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали Лични данни от деца без проверка на съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Промени в настоящата Политика за поверителност

Ние можем да използваме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и / или чрез забележително известие в нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и датата на влизане в сила в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме ви да преглеждате периодично тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас:

 • По имейл: sales-8@winjetauto.com